fredag 24 maj 2013

Permis

Dotterns hemskickning kom av sig och hon får endast permis i morgon mellan 12 - 18.00 och sedan ska hon tillbaka till avdelningen för att sova. Det känns bra tycker vi alla! Även om det är som J sa en  förskräcklig miljö inne på Psykiatrin. Där blir hon inte friskare sa J och det har hon ju rätt i.
I kväll är det avkoppling på hög nivå med besök av bästaste vännen M och grillmidddag i det underbara vädret. Jag känner också att jag faktiskt kan koppla av i kväll med vetskapen att E är intagen. Sorgligt men sant! Har inte pratat eller chattat eller på något annat sätt varit i kontakt med henne i dag men hon finns i mina tankar.
En Lex Sarah anmälan är gjord fick jag höra i dag! Följande text finns att läsa under vårdhandboken:

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Information om skyldigheten att rapportera ska ges till de som omfattas av skyldigheten. Det ska också finnas rutiner för anmälan enligt Lex Sarah. Då ett missförhållande eller risk för ett missförhållande upptäcks ska detta utredas, dokumenteras, avhjälpas och undanröjas. Om utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten anmäla det till Socialstyrelsen.
Bra!!!

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...