torsdag 13 juni 2013

Svaret uteblev

Jag satt och gick igenom mina mail konversationer med psykiatrin och socialtjänsten, dvs LSS handläggaren samt enhetschefen på boendet. Sektionschefen på rehab, psyk som svarade så kortfattat och byråkratiskt har inte svarat på det mail jag då sände tillbaka till henne, som löd så här: Jag kan inte förstå hur du kan svara så kortfattat på ett mail ifrån en förtvivlad mamma som ställer ett antal frågor? Ingenstans gav du svar på frågorna jag ställde och vilka rutiner du pratar om framkommer ej.
Så nonchalant det ändå är att inte svara! Dessutom så tror jag att hon är en av dem som ska besluta om Lenagården eller inte. Ärendet är nämligen lämnat över till cheferna på rehab och där har vi ju inte hört något ifrån.

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...