torsdag 13 juni 2013

Var det lönt

Mötet med lss handläggaren gav inget! Vilket var precis vad vi hade väntat oss. Han kan inget göra. Det är psykiatrin som ska fatta ett beslut! Dessvärre så ser det inte alls lovande ut. Inte ens han trodde att det skulle bli några positiva besked / beslut när det väl beslutas något. Så uppfattade vi honom. Dessutom så lyfter de fram det här med att E har mått bättre de senaste dagarna. Att det kanske sker en förändring nu i hennes mående. Vet ni vad jag tycker om det??!! BULLSHIT!!
Det ska mer till innan en så kallad förändring sker! Hon har flera års självskadebeteende bakom sig med en svår ångest och dippar där hon inte villl leva. Men varje dag som hon mår bra är ett framsteg, absolut! Dock så tror jag inte att det är gjort i en handvändning att lösa alla Es problem. Vi poängterade också vikten av att E får bryta sitt mönster i en annan stad med professionella behandlare. Men som sagt var så återkom handläggaren gång på gång till att han kan inget göra.
E ska tillsvidare gå i samtal hos sin kontakt på psykiatrin en gång i veckan och när hon tar semester så blir det en annan E ska gå och prata med. Under sommaren lär inget besked tas hur som helst. Egentligen så är mötet den 19 juni ingen vits att ha eftersom inga beslut tas. Men Es pappa tyckte ändå att vi borde ha detta möte och trycka på Es samtalskontakt. Om hon kommer på mötet var oklart

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...