onsdag 23 oktober 2013

Socialtjänsten

Jag har nu fått ett svar från en socialsekreterare som i korthet löd så här:
Det som sker nu är att Socialnämndens IFO utskott ska ta beslut om hur man går vidare. I stort sett finns det två val de kan göra. 
1. Följa Förvaltningsrättens domslut och lämna det till mig att ordna med lämplig behandling. 
2. Överklaga till Kammarrätten och då måste vi förmodligen vänta på deras beslut.

Det är nog som jag tror nämligen att socialnämnden kommer att överklaga. Jag känner det på mig, tyvärr! 
Vilken jävla tid det ska ta med allting! Ska det sedan tas upp i kammarrätten så måste vi föräldrar själva bekosta vad som nu ska betalas. Det är inga pengar som jag har undan stoppade i någon ficka direkt. 
Till startsidan för Kammarrätten i Sundsvall

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...