torsdag 14 november 2013

DAGENS Medicin

Jag fann en del intressanta artiklar om självskadebeteende i min jakt på mer kunskap och tips på bra vård. Här är ett exempel på en bra artikel från DAGENS Medicin:
http://www.dagensmedicin.se/debatt/landsting-maste-ta-unga-som-sjalvskadar-sig-pa-allvar---/

En annan intressant artikel går att läsa här:
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/kvinnor-som-skar-sig-i-fokus-for-ny-forskning/

Vidare här i Vetenskap & Hälsa:
http://www.vetenskaphalsa.se/sjalvskadebeteenden-behover-inte-tyda-pa-svara-psykiska-problem/ 

Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17567 

Psykologiguiden:
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=170&sjalvskadebeteende 

I psykologiguidens artikel står följande som är väl värt att POÄNGTERA och är också något som Socialnämnden samt Kammarrätten borde ta del av: När självskadebeteendena blivit ett vanemässigt sätt att hantera ångest på, brukar det uppstå ett beroende, fullt jämförbart med narkotika- eller alkoholmissbruk. Den snabba ångestlindring självskadandet ger blir svår att stå emot.

Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvskadebeteende

Även dem skriver följande om beroende: Självskadebeteende upplevs ofta som beroendeframkallande. Ofta försöker närstående hindra personen i fråga att skada sig eller bara säga att personen måste sluta skada sig själv, vilket inte alltid är enkelt. Har personen sjunkit för djupt ner i depressionen räknar personen självskadebeteendet som en vardagssyssla, precis som äta och sova. Självskadebeteende är fullt jämförbart med övriga missbruk. Självskadaren planerar inköp av större/vassare tillhyggen, olika former av klädesplagg som döljer såren, bandage och liknande för att inte "läcka" blod genom kläderna från färska sår. Hon eller han planerar sitt umgänge och sina aktiviteter kring huruvida det ska fungera att ha långärmat eller inte (att till exempel undvika att följa med på gymmet eller till badstranden). Det kan även finnas en tvångsmässig och bestraffande problematik hos personen.

Jag hoppas att Kammarrätten noga kontrollerar sådant innan de sätter en dom. Enligt Socialnämnden så säger socialtjänstlagen att de med missbruksproblematik ska kunna få hjälp via socialtjänsten. Dock så nekar de E att få vård genom dem. Jag får det inte riktigt att gå ihop när det tydligt går att läsa att ett självskadebeteende kan ses som ett slags missbruk. Hur tänker de här?

Jag har i alla fall skickat en rättelse i vår skrivelse till Kammarrätten med länkarna där de själva kan läsa om vad som anses om självskadebeteende. Det är viktigt att det framkommer!

 
Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...