onsdag 20 november 2013

Regeringskansliet

När jag skickade i väg mitt mail till Regeringen så var det i syfte att upplysa om att socialtjänstlagen borde ändras på, så att även dem med ett självskadebeteende har rätt till vård av socialtjänsten.
Jag trodde inte på att få något svar men i dag damp ett mail in i inkorgen från regeringskansliet. 

Det var ett långt svar och jag tar därför inte med allt men här kommer i alla fall en del av vad som stod i det mail jag fick:

Varmt tack för ditt angelägna brev som inkom till Socialdepartementet den 11 november. När jag läser vad du skrivit förstår jag att du och din dotter upplevt oerhört svåra umbäranden och det vill jag innerligt beklaga. 
Om man anser att det finns brister inom socialtjänsten kan man vända sig till den av regeringen nyligen inrättade tillsynsmyndigheten: Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten inrättades den 1 juni med syfte att åstadkomma en kraftig förstärkning av tillsynsverksamheten inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Myndigheten kommer att få riktade medel för just tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten med 175 miljoner kronor 2013 och 175 miljoner kronor 2014.
Om man anser att en myndighet eller tjänsteman inte följt gällande lagar eller andra författningar i sin verksamhet finns också möjlighet att göra en anmälan till Riksdagens ombudsmän, (JO). Ombudsmännen kontrollerar bl.a. detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten. 
Via länken nedan kan du läsa mer om denna möjlighet:  


Rent generellt vill jag dock nämna att regeringen prioriterar insatser inom området psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Kunskap, tillgänglighet och kunskapsbaserade insatser är viktiga delar i detta. Det är regeringens uppgift att verka för att landstingen får så bra förutsättningar som möjligt för att ge en god vård.

Under hösten 2011 enades regeringen och SKL om en satsning med stöd till kommuner och landsting för att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende. Satsningen består av ett antal aktiviteter som syftar till att utveckla kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende.

Överenskommelsen innebär att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska ansvara för ett antal insatser som främst syftar till att ta tillvara resurserna och öka kunskapsuppbyggnaden på området genom att ge uppdrag till ett antal landsting.

Medel avsattes enligt planen i 2012 års överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL och projektet ska slutredovisas av SKL senast den 1 oktober 2014. En delrapport presenterades dock hösten 2012.

Jag hoppas att er situation löser sig så snart som möjligt. Avslutningsvis vill jag också tacka för att du tog dig tid att skriva till oss. Det är alltid värdefullt att ta del av erfarenheter och synpunkter från enskilda medborgare, särskilt då det gäller något så viktigt som våra barn.  

Det är bara att tacka för svaret! 

Har i eftermiddag varit med barnbarnet och hälsat på gammelmormor och gammelmorfar. Fikade lite gott och följde med till Plantagen för inköp av ljung och annat smått och gott.

  


   

En kort story

Det där med Maria Rehab blev en kort historia och E fick återvända till psykiatrin för fortsatt " förvaring ". Jag ser det ju inte...