söndag 16 februari 2014

Om Daniel

Jag läste precis i bloggen Till Daniel som Walentine skriver och jag förfasas varje gång av vilka enorma mängder mediciner Daniel åt. 
Här är sista ordinationen från kliniken:

Concerta 54mg 1 X 2
Lyrica 150mg 1 X 3
Lyrica 50mg 1 X 2
Xanor depot 0.5mg 1 X 2
Stilnoct 10 mg 2 X 1
Heminevrin 300mg 2 X 1
Metropolol 25 mg 2 X 1
Naproxen 250 mg (1 vid behov)
Sobril 10 mg (vid behov) 


Den 30 aug skriver alltså kliniken ut alla dessa piller för en månad på en gång, förutom Lyrican som ges för 25 dagar. 
Daniel hade den 6-7 augusti samma år varit nära döden på grund av en överdos, som man menade berodde på impulsproblem och ångest.
I Daniels läkarintyg till Försäkringskassan står det att Daniel hade ADHD, och impulsproblem som tillsammans med ångest kunde leda till självskador. 


Ingen ifrågasätter de mängder av mediciner som Daniel fick. Ingen ifrågasätter heller varför han fick alla dessa mediciner. Jämför gärna med hur Daniels ordinationslista såg ut när han lades in den 6 juli 2012, alltså mindre än 2 månader innan…

Concerta 54mg Morgon Concerta 36mg Middag Lyrica 150mg X 2 Metropolol 25 mg 2 X 1 Imovane 10 mg vid sänggående

I Daniels journaler står det på sida efter sida att Daniel har ADHD och impulsproblem och ångest. I anteckning efter anteckning kan man läsa att Daniel själv visar tydliga tecken på att inte kunna handskas med medicinerna, och det står också mycket väl dokumenterat om händelsen den 6 augusti när Daniel var nära döden efter att ha svalt ett 50 tal Lyrica tillsammans med 3 stycken cider. Det står dessutom att Daniel varit behandlad för missbruksproblem tidigare.

Jag blir så arg över att det skrivs ut mediciner i dessa mängder och sorter. Hur kan en läkare eller flera läkare med gott samvete ordinera rävgiftet, som de här tabletterna är. Dessutom till en person som har missbruksproblem. Vad tänker de då med?! Det är skandal!!

Daniel dog en alldeles för tidig död och med en bättre vård och mindre mediciner så hade det kunnat se annorlunda ut. Han hade kunnat vara vid liv i dag! 

Jag reagerade när läkaren skrev ut den sista medicinen till E men det är ändå lindrigt i jämförelse med vad Daniel stoppade i sig dagligen. 


 

 


 

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...