söndag 9 mars 2014

Återblickar!

Jag har sparat allt arbete med att få hjälp till E, alla papper, journaler, beviljan från Förvaltningsrätten, avslaget från socialnämnden, överklagan till Kammarrätten, avslaget i den den samma, intervjun i TV 4 och en massa annat. 

Tänkte ge en återblick i form av video och kanske någon bild! Enjoy!Det här är förstås bara en del av allting jag har samlat på mig men av hänsyn till min dotter, så kan jag inte lämna ut för mycket.


TEXT FRÅN ÖVERKLAGAN TILL SOCIALNÄMNDEN


Vi vill överklaga socialnämndens beslut om att vår dotter inte blev beviljad behandling på Lenagården i Uppsala. En behandling som vi anser är livsnödvändig då hon har ett självskadebeteende sedan många år tillbaka där hon har skurit sig väldigt illa och på sistone även överdoserat.
De insatser som har gjorts för E har hittills inte fungerat bra och hon har allvarliga problem med sitt mående, det vill säga sin ångest och sina självskador.

Den 18 april tog E en överdos med tabletter och den 18 maj drack hon Theralen ( lugnande preparat ) och tog tabletter. Dessa överdoser höll så när på att kosta henne livet och hon hade hjärtstillestånd. Före dessa incidenter har hon fått tag i Theralen vid flera tillfällen för att lugna sig själv och har ett flertal gånger gömt undan medicin för att kunna ta dubbla doser.
E och vår önskan om en vistelse på Lenagården för henne bör tas på allvar då hjälpinsatserna på hemmaplan inte har givit ett bra resultat. E behöver mer än det som har erbjudits hittills!

Boendet som E vistas på har inte resurser och kunskap att ta hand om någon med ett självskadebeteende, vilket inte heller är deras uppgift och det räcker inte med samtal hos en kontakt inom psykiatrin. Landstinget själva är negativa till att låta E fara till Lenagården, men har ännu inte uppgivit något svar mer än att de anser att hon inte är sjuk nog för vård och därför vädjar vi till er om att hjälpa vår dotter.
E är bara tjugotvå år gammal! Hon har hela livet framför sig och är värd att kämpa för. Hon är värd att få en chans till ett tillfrisknande på ett behandlingshem där de är specialiserade på just självskadebeteenden.

Vi föräldrar och E har så många jobbiga år bakom oss och allt det här är på gränsen till vad vi klarar av. Att som mamma och pappa ständigt oroa sig för hur vår dotter mår, att inte veta om hon kommer att skära sig igen eller ta en överdos och kanske dö, att som ung tjej som E ha ångesten hängandes över sig dag som natt, vilja ha hjälp men inte få det är det värsta man som människa kan gå igenom. E har en tvillingsyster som är lika orolig som oss och hon har varit ett stöd för E, haft ett möte med en läkare på psykiatrin avdelning X när E låg intagen, ifrågasatt och tyckt till, dock utan framgång. Det här handlar om en familj som är splittrad och fylld av oro och sorg, en familj som vill se en frisk E utan självskador och överdoser där ångesten dominerar.

Vi ber er att ändra ert beslut, att låta E åka i väg till Lenagården och kanske ni kan dela på kostnaderna med landstinget. Bara hon får den hjälp hon så väl behöver!

Med Vänlig Hälsning

Och så lite bilder:


Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...