lördag 22 mars 2014

IVO

Ni som har följt min blogg vet nog om att jag under resans gång har lärt känna Walentine, som har blivit en god vän till mig. Han miste sin vän för 1,5 år sedan i en tablettöverdos och har efter det stridit mot alla myndigheter som går att strida mot för att få en upprättelse.

Daniel dog en onödig död som inte hade behövt hända om vården inom psykiatrin hade fungerat bättre. Det är den bistra sanningen! En ung kille dog på grund av att läkare skrev ut gigantiska mängder tabletter av alla möjliga fruktansvärda sorter. 

Tyvärr så har inte alla anmälningar gjort någon skillnad! Daniel är död, psykiatrin går fortfarande fri utan ens en erinran som jag fattar det och IVO fann inga fel eller brister och lade ned ärendet och likaså gjorde JO. 
Nu ligger ärendet ännu högre upp!

IVO skrev för några dagar sedan så här på sin sida:

Nyhet 2014-03-10
I dag publiceras tillsynsrapporten som ska bidra till att beskriva tillståndet i vård och omsorg utifrån IVO:s tillsyn.
​Några av de viktigaste iakttagelserna:
  • Allvarliga anmälningar om barn som misstänks fara illa utreds inte och barn i familjehem följs inte upp på ett systematiskt sätt.
  • Vården av äldre visar brister i vårdkedjan och samordningen.
  • Kunskapsnivån om lex Sarah är fortfarande låg.
  • Händelserna som anmäls enligt lex Maria handlar ofta om samma slags händelser som upprepade gånger inträffat i verksamheterna.
  • Patientfokuserad vård kräver bra kommunikation men det är tydligt att kommunikationen inte alltid fungerar.
Så här skriver Walle på tilldaniel sidan som han har:

Ja IVO, och det är ju då väldigt märkligt då att ni skiter i att en klinik gång på gång skickar in Lex Maria anmälningar på döda patienter som alla dör i ”självmord” utan att något sker eller görs. Det är ju fantastiskt hur lite fel det sker med tanke på hur många som dör…

Om ni varit lite intresserade av ert uppdrag så skulle ni gjort riktiga utredningar om vad som försiggår, men ert Umeå kontor verkar vara mer upptaget med att inte göra något alls.


Man borde ta med era fina jurister, utredare och så vidare och så skulle ni få träffa varenda en av de dödas anhöriga, och så skulle ni själva få förklara för dom att sjukvården som skickade deras son eller dotter i döden gjorde rätt.

Men som ni brukar avsluta era brev med… ”Skriftväxlingen är avslutad”

Ni är en skam för Sverige IVO!

Jag kan inte annat än hålla med eftersom även vi har fått avslag och ett negativt bemötande av IVO under vår kamp. 

Tillsynsmyndigheten i Umeå behöver ses över!

ivo_logga_ny
 


 

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...