onsdag 12 mars 2014

Suicid

Jag läste en artikel att ännu ett av många många självmord har skett. Denna gång i Västernorrland! Nu är det ju tyvärr så att det sker om och om igen överallt i vårt avlånga land. 
I detta fall så hade bland annat ingen vårdplan upprättats och det är även det ganska vanligt. 
Det känner jag också igen från vår dotters situation inom psykiatrin. De blev dock tillsagda och en vårdplan samt en suicidbedömning gjordes för henne efter påtryckningarna.

Här är artikeln: 

Ingen vårdplan vid patients självmord
Det saknades en vårdplan och det gjordes ingen suicidriskbedömning. Det meddelar Landstinget Västernorrland med anledning av en lex Maria-anmälan om en patient med psykossjukdom som begick självmord.

Patienten hade kontakt med främst psykiatrisk öppenvård i flera år och hade haft en successiv medicinändring. Landstinget har inte hittat några systembrister eller andra orsaker till självmordet och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att vårdgivaren utrett händelsen tillräckligt.

Landstinget har haft särskilda utbildningar om hur man gör riskbedömningar vid självmord. Dessutom planeras insatser för att jobba kring vårdplaner.

Vid såna här händelser har man rutiner för krisstöd till personal och anhöriga, men rutinerna följdes inte, eftersom självmordet inträffade under semesterperioden när få var i tjänst.

Här kan ni även läsa berättelsen om Ellinore:

http://op.se/lanet/ostersund/1.6941587-livet-blir-sig-aldrig-likt-efter-ellinores-dod


  Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...