tisdag 1 april 2014

Utredningar!

Jag fick finally ett svar ifrån den som E har träffat några gånger på råd och stöd.
Vad vi ville veta är om de kommer att göra nya utredningar och nya tester för att fastställa om diagnosen på hennes adhd är korrekt, om hon har någon annan diagnos som kommer att visa sig och så vidare.

Vi ser nämligen ingen adhd hos E och tvivlar många gånger på den diagnos som sattes för flera år sedan.
Sedan så finns det dem som tycker att hon visar på att ha adhd, men våra åsikter går alltså isär vad det gäller den biten.

Därför bör en ny utredning göras och eftersom vår dotter äter Ritalin, så känns det extra viktigt med en rätt satt diagnos. 
Har hon inte det så ska hon inte heller äta den medicinen. 

Till och med överläkaren som jag och Es pappa träffade på psykiatrin i senhöst trodde inte att hon hade adhd. Han bad oss be råd och stöd att skynda på med utredningarna eftersom att Ritalin kan ge mer ångest. E har redan nog av den varan!

Hur som helst så är inga utredningar på gång i dagsläget fick vi veta. Först måste alltså syn och hörsel delen avklaras och den kartläggningen håller nu råd och stöds synpedagog på med.

Inte förrän den 27 maj ska E få ta del av vad råd och stöd har fått veta. Där efter får boendepersonal information vid ett senare tillfälle.

Ingenstans skrev hon att vi föräldrar ska bli informerade och det retar gallfeber på mig. Vi har ju begärt att få vara involverade och E har själv givit tillåtelse till det. Jag skrev i mitt förra mail att vi önskade få träffa henne men fick inget svar på det.

Samtidigt så sitter Es samtalskontakt på Vågen och frågar mig om jag vet något mer om hur det har gått för E med hennes syn och hörselutredningar.

Om jag hade någon information att delge dem!

E skulle i alla fall ännu en gång säga till dem på råd och stöd att de får prata med oss föräldrar. Att det är grönt från hennes håll!


http://images.zap2it.com/assets/p184357_b_h3_aa/as-time-goes-by.jpg 

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...