onsdag 7 maj 2014

Suicide Rescue

På Facebook finns en grupp man kan gilla som heter Suicide Rescue som jag absolut tycker att ni ska gå in och gilla.
De hade lagt ut något som jag delar med mig av till er läsare:

Självmorden och självmordsförsöken bland våra barn och unga var fokus i den granskning Aftonbladet gjorde tidigare i år.

"Det var en viktig artikelserie och intresset för den blev väldigt stort. Fler än 50 000 unika Facebookanvändare läste Suicide Rescues inlägg om Aftonbladets granskning, vilket känns jättebra.

Det är viktigt att media vågar rapportera kring självmord och även om vissa rubrik- och bildval kunde ersatts med något mindre sensationslystet, så är vi glada över att Aftonbladet tog upp detta mycket viktiga ämne." Säger Johan Sjöholm Generalsekreterare för Suicide Rescue.

Aftonbladets granskning visade bland annat på att:

• Självmorden minskar i alla åldersgrupper – utom bland ungdomar, som har lika höga självmordstal som på 80-talet.

• Depression och psykisk ohälsa hos unga upptäcks inte i tid. Många ungdomar får inte den vård de behöver.

• Varannan förälder med barn under 20 år som tog sitt liv visste inte att barnet mådde så dåligt.

• Självmordsförsöken ökar mest bland ungdomar – och är dubbelt så vanligt bland dem som i hela befolkningen. Högst självmordsförsökstal har unga kvinnor 15-24 år.

• Inläggning i den psykiatriska slutenvården minskar sedan 90-talet i alla åldersgrupper – men ökar kraftigt bland ungdomar. Allra mest ökar det bland kvinnor 15-24 år som är den största patientgruppen.

• En helt ny riskgrupp för psykisk ohälsa, självmordsförsök och självmord har identifierats bland elever på högstadiet. Nästan var tredje elev hör till den ”osynliga gruppen”. De stör inte och ber inte om hjälp. Därför märker ingen att de mår dåligt. De sover för lite, rör sig för lite och sitter minst fem timmar per dygn framför datorn eller TV:n.

• Syskon som förlorat en bror eller syster i självmord glöms bort i vården. De erbjuds sällan professionell hjälp, utan måste själva söka vård. Men de är inte nöjda med den hjälp de eventuellt får.

• Självmord som sker i nära anslutning till vård skulle minska med 30 procent. Det var ett av målen för regeringens stora psykiatrisatsning 2007-2011. Men regeringen misslyckades. Självmorden minskade inte.

• Bristerna i vården av suicidnära patienter är fortfarande stora, vad gäller suicidriskbedömningar, dokumentation och vårdplaner.

• Det finns vetenskapligt testade skolprogram för att förebygga självmord och självmordsförsök bland ungdomar men de används inte.

• För första gången kan man objektivt mäta självmordsrisken hos deprimerade patienter med självmordstankar med ett nytt instrument – EDOR.

Läs hela Aftonbladets artikelserie om självmord bland unga här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/sjalvmordenblandunga/
 

Foto: COLOURBOX
 

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...